Chú ý

Cần thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây trước và sau khi đổi mật khẩu:

- Tắt Outlook hoặc các phần mềm quản lý thư đang mở.
- Tên tài khoản: nhập Account domain (VD: v.HungHA@abc.com thì nhập HungHA), tương tự khi đăng nhập vào phát hành văn bản.
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, không trùng với mật khẩu đang sử dụng, lựa chọn mật khẩu an toàn bao gồm cả chữ và số, nên có thêm các ký tự đặc biệt như *,$,#...
- Sau khi đổi mật khẩu thành công, cần thay đổi ngay thiết lập mật khẩu trên các thiết bị di động và Outlook .
- Nên khởi động lại máy tính sau khi thay đổi mật khẩu.